Rosetta Stone Language Software

IB Finnish Nouns Three

PC 7
Haluaisin... (hol-why-sin) - I would like...
Missä... on? (mees-sa... ohn) - Where is...?

NC 3,4,5
Card 3
(Sooda)vettä - (Soda) water
Kahvia (kah-vee-ah) - Coffee

Card 4
Teetä (tay-ta) - Tea
Jääteetä (yeah-tay-ta) - Iced tea

Card 5
Maidon kanssa (my-don kahn-sah) - With milk
Sokerin kansaa (so-car-in kahn-sah) - With sugar
kansaa = with